ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20678
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month243
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,218
LastYear Last Year2,982

 Term 1/2555 

  • โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
  • ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
  • หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  • ระบบปฏิบัติการ 
  • ทฤษฎีการคำนวณ
  • การสร้างคอมไพเลอร์