ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20676
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month241
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,216
LastYear Last Year2,982

 Term 2/2555 

  • ระบบปฏิบัติการ 
  • การสร้างคอมไพเลอร์ 
  • การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  • โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
  • ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย