ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20670
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month235
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,210
LastYear Last Year2,982

 Term 2/2556 

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  • ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล