ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20668
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month233
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,208
LastYear Last Year2,982

 Term 3/2556 

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ 
  • การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิตอล 
  • การเขียนโปรแกรมเว็บ
  • การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์