ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20662
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month227
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,202
LastYear Last Year2,982

 Term 2/2557 

  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • ระบบปฏิบัติการ 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  • การประมวลผลแบบไร้สายและเคลื่อนที่ 
  • โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
  • โครงสร้างข้อมูล
  • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ