สถิติผู้เยี่ยมชม

Statistics Statistics
22417
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month145
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year899
LastYear Last Year2,824

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบย่อยภายในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ตัวประมวลผลและหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ การควบคุมเส้นทางของข้อมูลสู่หน่วยประมวลผลกลาง การจัดการส่งข้อมูลระดับรีจิสเตอร์ ระบบจัดการการติดต่ออุปกรณ์ภายนอก การทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติศึกษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมตัวอย่าง

มคอ3 น Download

สไลด์ประกอบการเรียน Download Slides

กำหนดการ

สัปดาห์ เนื้อหา เอกสารประกอบ
1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

 
2

1. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
2. การวัดประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์

 
3

การเชื่อมต่อภายในคอมพิวเตอร์ (BUS)

 
4

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- Input unit
- processing unit
- output unit

 
5

ระบบย่อยภายในคอมพิวเตอร์ 
ระบบ cache 

 
6

ระบบย่อยภายในคอมพิวเตอร์ ระบบ RAM 

 
7

การทำงานของ I/O
นำเสนอรายงานซีพียู  

 
8 สอบกลางภาค  
9

ระบบย่อยภายในคอมพิวเตอร์ การจัดการฮาร์ดดีสก์ - RAID - SCS

 
10

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- Windows 
- Linux 
 - OSX 
- Unix 

 
11

ระบบปฏิบัติการ 
- Android 
- iOS 
- Windows10 mobile 

 
12

หน้าที่ของชุดคำสั่ง (Instruction Set Function) 

 
13

การกำหนดที่อยู่ของชุดคำสั่ง (Instruction Set Addressing) 

 
14

โครงสร้างและหน้าที่ของซีพียู:
- Pipeline 
- Pentium, Duo core, Quad core, Core iX 
- Power PC
- ARM 

 
15

CISC vs RISC 

 
16

นำเสนอผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
-SISD
-SIMD
-MISD
-MIMD  

 
17 สอบปลายภาค