สถิติผู้เยี่ยมชม

Statistics Statistics
22416
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month144
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year898
LastYear Last Year2,824

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานของชนิดข้อมูลนามธรรมและอัลกอริทึม รวมถึงการเรียกซ้ำ ปรัชญาการโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ สแตก คิว ลิสต์ โครงสร้างแบบต้นไม้และกราฟ พื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์พื้นฐานการแก้ปัญหา 

มคอ. 3

Week   Comment
1 Outlinepdf
JAVA Installation pdf
 
2 Introduction to ADT pdf  
3 Introduction to Java and OOP  Java and OOP   Java Loop  ใบงานที่ 1
4 Algorithm   ใบงานที่ 2
5 Java Data Type: Array and String  ใบงานที่ 3 Array
6 Stack  
7 Queue  
8 Mid Term Examination  
9 Single Link List  
10 Double Link List   ใบงาน
11 Tree  การบ้าน
12 Binary tree  
13 Graph  pdf  
14 Hashing  
15 Problem Solving: Hanoi Tower,   
16 Case study  

 

อ่านเพิ่มเติม
10 IT Trends in 2015 pdf
3G, 4G, 5G Technology pdf
Mobile Technology pdf
Cloud Computing pdf