สถิติผู้เยี่ยมชม

Statistics Statistics
22409
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month137
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year891
LastYear Last Year2,824

Week Contents Comment
1  Outline
 Trend in 2015
 
2

Introduction to Embedded System

การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic Ranging Module HC-SR04

Lab1 Arduino

Lab2 Ultrasonic  pdf

ตัวอย่างวีดีโอ video

3 การอ่านค่าอุณหภูมิ ด้วย DHT11 Lab3 Temperature Sensor pdf
ตัวอย่างวีดีโอ Video
4 การเชื่อมต่อกับ Arduino ด้วย Bluetooth Lab4 Bluetooth pdf
5 Introduction to Android Programming  Introductin to Mobile
Android Programming
6 CurrencyExchange Application pdf  
7  Activity and its life cycle  Activity  
8 Mid Term Examination  
9    
10 Intent pdf  
11 File Access & Multimedia pdf  
12  File Access & Multimedia pdf  
13 Sensor pdf Source Code  Accelerometer
Light sensor
14 Database  Source Code
15 Location and Google Map  
16    

อ่านเพิ่มเติม

10 IT Trends in 2015 pdf
3G, 4G, 5G Technology pdf
Mobile Technology pdf
Cloud Computing pdf