ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา

                ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม 73000

                ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ