อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
4899
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month86
LastMonth Last Month194
ThisYear This Year1,016
LastYear Last Year2,080

 

 

 

วิชากฏหมายการศึกษา  Educational Laws

             กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวทางการนำกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา