อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
3023
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month66
LastMonth Last Month183
ThisYear This Year1,220
LastYear Last Year1,498

 

 

 

วิชากฏหมายการศึกษา  Educational Laws

             กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวทางการนำกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา