อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
1927
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month124
LastMonth Last Month156
ThisYear This Year124
LastYear Last Year1,498

 

 

 

วิชากฏหมายการศึกษา  Educational Laws

             กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวทางการนำกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา