อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
1239
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month64
LastMonth Last Month136
ThisYear This Year934
LastYear Last Year305

 

 

 

วิชากฏหมายการศึกษา  Educational Laws

             กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวทางการนำกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา