อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
1693
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month118
ThisYear This Year1,388
LastYear Last Year305

 

 

 

วิชากฏหมายการศึกษา  Educational Laws

             กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวทางการนำกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา