Statistics Statistics
5854
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month169
LastMonth Last Month331
ThisYear This Year1,643
LastYear Last Year1,351

 

หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 4 โครงการ

          1. การศึกษาศักยภาพการผลิตและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านวงศ์ Labiatae (กะเพรา โหระพาและสะระแหน่) ในตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

          แหล่งทุนวิจัย: ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (สกอ.) ปีงบประมาณ  2556

          สถานภาพในการทำวิจัย: เสร็จสมบูรณ์

 

2. ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดอุณหภูมิสูงที่มีต่อคุณภาพของข้าวพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด

แหล่งทุนวิจัย: ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ   2557

สถานภาพในการทำวิจัย: เสร็จสมบูรณ์

 

3. ผลของอุณหภูมิการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาของข้าวเหนียวก่ำ
 
แหล่งทุนวิจัย: ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ 2559
 
สถานภาพในการทำวิจัย: เสร็จสมบูรณ์
 
 
4. การอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดแบบอากาศร้อนชื้น – การประยุกต์ใช้สำหรับควบคุมกรดไขมันอิสระของข้าวระหว่างการเก็บรักษา
 
แหล่งทุนวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ 2560
 
สถานภาพในการทำวิจัย: เสร็จสมบูรณ์