ที่อยู่

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
    Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.

ที่ตั้ง

    http://www.npru.ac.th/th/map/

ติดต่อ

   ห้องพัก : ห้อง 038  ชั้น 3  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   Tel : 0 3410 9300    หมายเลขภายในสาขาวิชาสังคมศึกษา  3355   ข้อมูลการติดต่อ  เพิ่มเติม 

   Mobile : 099-1529595

   Fax : 0 3426 1084

   Email : narongwas2515@gmail.com ; nb@webmail.npru.ac.th

   Website  (ไทย) : http://pgm.npru.ac.th/ss/

   Website (อังกฤษ) : http://pgm.npru.ac.th/ss_en/