กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา   

 

   
  กิจกรรมการเรียนรู้พิธีแต่งงานแบบคริสต์             กิจกรรมการเรียนรู้การทอดผ้าป่า
     

                         กิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ  

  กิจกรรมเรียนรู้ผ่านบทบาทสมมติ   กิจกรรมเรียนรู้ภาคสนาม  
 

งานทอดผ้าป่า 1

งานทอดผ้าป่า 2

งานทอดผ้าป่า 3

ขึ้นบ้านใหม่ 

แต่งงานไทย

งานทอดกฐิน

ทำขวัญนาค

แต่งงานแบบคริสต์

แต่งงานศาสนาคริสต์  1 (คาทอลิก)

แต่งงานศาสนาคริสต์  2 (คาทอลิก) 

พิธีงานศพ

 

 

 

 

 

พิธีตักบาตรขนมครก

ละหมาดศาสนาอิสลาม

บายศรีสู่ขวัญไทยทรงดำ

สารทลาวบ้านดอนคา

ประเพณีการแข่งเรือยาว

โยนบัว

ศีลมหาสนิท

หล่อองค์พระพิฆเนศ

พิธีมิสซา ศาสนาคริสต์

พิธีขอบคุณพระเจ้า

พิธีสะเดาะเคราะห์

ฟ้อนแคน ไทยทรงดำ

ทำบุญออกพรรษา

วันสารทไทย

ตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ