อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
1179
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month74
LastMonth Last Month149
ThisYear This Year932
LastYear Last Year247

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2547 ถึง 2552    ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ประจำสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม