อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
1542
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month39
LastMonth Last Month79
ThisYear This Year1,295
LastYear Last Year247

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2547 ถึง 2552    ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ประจำสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม