อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
3123
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month146
LastMonth Last Month127
ThisYear This Year1,445
LastYear Last Year1,431

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2547 ถึง 2552    ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ประจำสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม