อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
1815
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month137
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year137
LastYear Last Year1,431

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2547 ถึง 2552    ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ประจำสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม