อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
1792
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month51
LastMonth Last Month70
ThisYear This Year615
LastYear Last Year866

 

 

 

 

นักศึกษาปริญญาตรี

      1113201  หลักวิชาชีพครู

นักศึกษา ป.โท

      การบริหารการศึกษาและการศึกษาที่เป็นเลิศ

นักศึกษา ป.เอก

      ปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศึกษาด้านวัฒนธรรม