อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
5801
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month120
LastMonth Last Month103
ThisYear This Year659
LastYear Last Year1,622

 

 

 

 

นักศึกษาปริญญาตรี

      1113201  หลักวิชาชีพครู

นักศึกษา ป.โท

      การบริหารการศึกษาและการศึกษาที่เป็นเลิศ

นักศึกษา ป.เอก

      ปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศึกษาด้านวัฒนธรรม