อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
2167
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month86
LastMonth Last Month71
ThisYear This Year86
LastYear Last Year904

 

 

 

 

นักศึกษาปริญญาตรี

      1113201  หลักวิชาชีพครู

นักศึกษา ป.โท

      การบริหารการศึกษาและการศึกษาที่เป็นเลิศ

นักศึกษา ป.เอก

      ปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศึกษาด้านวัฒนธรรม