อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
6448
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month41
LastMonth Last Month225
ThisYear This Year1,306
LastYear Last Year1,622

 

 

 

 

นักศึกษาปริญญาตรี

      1113201  หลักวิชาชีพครู

นักศึกษา ป.โท

      การบริหารการศึกษาและการศึกษาที่เป็นเลิศ

นักศึกษา ป.เอก

      ปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศึกษาด้านวัฒนธรรม