อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
1786
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month45
LastMonth Last Month70
ThisYear This Year609
LastYear Last Year866

 

 

 

 

-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา