หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หรือ VOIP : 3650

E-mail : voon58@hotmail.com

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 85 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000