อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
12515
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month136
LastMonth Last Month89
ThisYear This Year576
LastYear Last Year1,620

28/05/2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 3 / 2557 ภาค กศพป.
05/06/2558

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2558 ภาค กศพป.

 

 

ข่าวสาร มหาวิทยาลัย