มาลินี จำเนียร
         Malinee Jumnian
        คณะพบาบาลศาตสร์ 

Statistics Statistics
4951
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month10
LastMonth Last Month94
ThisYear This Year1,149
LastYear Last Year963

รายวิชาที่รับผิดชอบ

        - การพยาบาลชุมชน ทฤษฎีและปฏิบัติ 

        - การสร้างเสริมสุขภาพ

        - การรักษาโรคเบื้องต้น

        - วิทยาการระบาด

        - การประเมินภาวะสุขภาพ