อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
29014
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month99
LastMonth Last Month423
ThisYear This Year3,163
LastYear Last Year7,054

 


มคอ.3 1633107 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
(Database Management for information work)