อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
29012
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month97
LastMonth Last Month423
ThisYear This Year3,161
LastYear Last Year7,054

 

Biography
Born in Suphanburi, 19/07/1979
BA (Library and Information science),
    Rajabhat Nakhon pathom institute, 2002
MA (Library and Information science),
    Ramkhamhaeng university, 2010
Faculty of Humanities and Social Sciences,
    Library and Information Science Program
    Nakhon Pathom Rajabhat University,
    Thailand, 2003 - present

Dept: Faculty of Humanities and Social Sciences
Title: Lecturer
Phone: 081-9430442
email: nemisskung@msn.com

Research Interests
Information management
Local information management
Information Storage and Information Retrieval

Teaching Interests
Database management for library
Application for library work
Web design for library

Service Interests
-

Selected Publications
-

Websites
-

Education
BA (Library and Information science), Rajabhat Nakhon pathom institute, 2002
MA (Library and Information science), Ramkhamhaeng university, 2010