อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
31046
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month285
LastMonth Last Month417
ThisYear This Year285
LastYear Last Year4,910

 

เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ

 

PPT ประกอบการสอน

การสืบค้นสารสนเทศ ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2

ฐานข้อมูลออนไลน์