อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
29003
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month423
ThisYear This Year3,152
LastYear Last Year7,054

 

เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ

 

PPT ประกอบการสอน

การสืบค้นสารสนเทศ ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2

ฐานข้อมูลออนไลน์