รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
12971
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month126
LastMonth Last Month169
ThisYear This Year1,124
LastYear Last Year2,084
 
 

รายวิชาที่สอน

  • การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • การสื่อสารกับสังคม
  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • การจัยทางนิเทศศาสตร์