รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
7070
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month64
LastMonth Last Month249
ThisYear This Year3,066
LastYear Last Year4,004
 
 

รายวิชาที่สอน

  • การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • การสื่อสารกับสังคม
  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • การจัยทางนิเทศศาสตร์