ผศ.ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Statistics Statistics
15694
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month156
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,265
LastYear Last Year2,407

สถานที่ทำงาน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์   034-261-066, 034-109300 ต่อ 3086

โทรสาร     034-261-066

อีเมล         kandanaiw@npru.ac.th