ผศ.ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Statistics Statistics
15696
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month158
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,267
LastYear Last Year2,407

ประวัติการทำงาน

ปี

สถานที่ทำงาน

 

2543 - ปัจจุบัน

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2538 - 2539

โรงเรียนสาธิตสถาบันราภัฏนครปฐม

 

Work Experience

Year

Institution

2000 - present

English Education Program (B.Ed.)

Faculty of Humanities and Social Sciences

Nakhon Pathom Rajabhat University

1995-1996

The Demonstration High School of Rajabhat Nakhon Pathom Institute