วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
17715
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month87
LastMonth Last Month353
ThisYear This Year3,340
LastYear Last Year3,350

Kamollapoo Thanomsat

Lecturer/ Researcher

 

     Course      


         1. 4172110   Epidemiology                                       2(2-0-4)          

         2. 4172401   Health Promotion                                 2(2-0-4)             

         3. 4173402   Community Nursing                            3(3-0-6)           

         4. 4174403   Primary Medical Care                          2(2-0-4)       

         5. 4172107   Pharmacology for Nurses                   3(3-0-6)       

           6. 4174481  Community  Nursing Practicum         3(0-12-0)

            7.4174482   Primary Medical Care Practicum        2(0-8-0)