วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
16376
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month174
LastMonth Last Month312
ThisYear This Year2,001
LastYear Last Year3,350

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-109-300 ต่อ 3565, 3576 โทรสาร 034-261-087 อีเมล์ kamollapoo@webmail.npru.ac.th