วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
17723
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month95
LastMonth Last Month353
ThisYear This Year3,348
LastYear Last Year3,350

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-109-300 ต่อ 3565, 3576 โทรสาร 034-261-087 อีเมล์ kamollapoo@webmail.npru.ac.th