หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

3355 หรือ http://phone.npru.ac.th/

 

E-mail

jittrapon@webmail.npru.ac.th

 

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.