ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
13856
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month179
LastMonth Last Month347
ThisYear This Year2,788
LastYear Last Year2,964

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

                สถาบัน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม   คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา

                เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม

                รหัสไปรษณีย์ 73000 โทรศัพท์ 034-261064   โทรสาร 034-261064  

                E-mail : jjumja@hotmail.com