ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
6688
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month121
LastMonth Last Month183
ThisYear This Year477
LastYear Last Year1,934

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์   แสงเลิศอุทัย

(Dr.Jittirat Saengloetuthai)


หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3235  โทรสาร 034261 064

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

E-mail sjittirat@gmail.com