ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8331
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday90
ThisMonth This Month227
LastMonth Last Month178
ThisYear This Year227
LastYear Last Year1,893

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์   แสงเลิศอุทัย

(Dr.Jittirat Saengloetuthai)


หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3235  โทรสาร 034261 064

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

E-mail sjittirat@gmail.com