ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10249
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month75
LastMonth Last Month92
ThisYear This Year499
LastYear Last Year1,663

ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยการอ่านแบบกว้างขวาง ปี 2553 (นักวิจัยร่วม)