ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
6040
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month121
LastMonth Last Month85
ThisYear This Year121
LastYear Last Year1,630

ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยการอ่านแบบกว้างขวาง ปี 2553 (นักวิจัยร่วม)