ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4028
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month202
LastMonth Last Month157
ThisYear This Year1,396
LastYear Last Year779

ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยการอ่านแบบกว้างขวาง ปี 2553 (นักวิจัยร่วม)