ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2719
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month87
LastMonth Last Month80
ThisYear This Year87
LastYear Last Year779

ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยการอ่านแบบกว้างขวาง ปี 2553 (นักวิจัยร่วม)