อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
1180
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month92
LastMonth Last Month107
ThisYear This Year92
LastYear Last Year896

                ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2554 ชื่อหน่วยงานโรงเรียนราชินี

                ที่ตั้ง 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

                ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายประถมศึกษา