อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
7642
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month39
LastMonth Last Month155
ThisYear This Year1,453
LastYear Last Year2,048

                ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2554 ชื่อหน่วยงานโรงเรียนราชินี

                ที่ตั้ง 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

                ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายประถมศึกษา