อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
802
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month83
LastMonth Last Month58
ThisYear This Year610
LastYear Last Year192

                ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2554 ชื่อหน่วยงานโรงเรียนราชินี

                ที่ตั้ง 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

                ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายประถมศึกษา