อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
2433
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month157
LastMonth Last Month202
ThisYear This Year1,345
LastYear Last Year896

                ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2554 ชื่อหน่วยงานโรงเรียนราชินี

                ที่ตั้ง 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

                ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายประถมศึกษา