อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
2437
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month161
LastMonth Last Month202
ThisYear This Year1,349
LastYear Last Year896

                ชื่อ-สกุล                นางสาวจิราภรรณ์   หงษ์ประชา

                ชื่อ-สกุล                Jiraporn   Hongpracha

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                วันบรรจุ                 15 สิงหาคม 2554          

                วันเดือนปีเกิด         10 มกราคม 2521

                หมู่โลหิต                 เอ