อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
7639
Online User Online2
Today Today19
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month36
LastMonth Last Month155
ThisYear This Year1,450
LastYear Last Year2,048

 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

                55 หมู่ 4 หมู่บ้านศรีสามพราน ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110

                โทรศัพท์บ้าน 034-322807 โทรศัพท์มือถือ  080-5514231

 

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

                สถาบัน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม   คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา

                เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม

                รหัสไปรษณีย์ 73000 โทรศัพท์ 034-261064   โทรสาร 034-261064  

                E-mail : jjumja@hotmail.com