ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
1869
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month159
LastMonth Last Month174
ThisYear This Year1,389
LastYear Last Year480

รายวิชาหลักที่รับผิดชอบสอน

จิตวิทยาการเรียนการสอน

จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

ภาษาไทยสำหรับครู

พื้นฐานจิตวิทยาสำหรับครู

กิจกรรมโฮมรูม

มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู