ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
3660
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month177
LastMonth Last Month272
ThisYear This Year177
LastYear Last Year3,003

รายวิชาหลักที่รับผิดชอบสอน

จิตวิทยาการเรียนการสอน

จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

ภาษาไทยสำหรับครู

พื้นฐานจิตวิทยาสำหรับครู

กิจกรรมโฮมรูม

มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู