ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
4162
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month144
LastMonth Last Month283
ThisYear This Year679
LastYear Last Year3,003

รายวิชาหลักที่รับผิดชอบสอน

จิตวิทยาการเรียนการสอน

จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

ภาษาไทยสำหรับครู

พื้นฐานจิตวิทยาสำหรับครู

กิจกรรมโฮมรูม

มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู