ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
5424
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month86
LastMonth Last Month279
ThisYear This Year1,941
LastYear Last Year3,003

รายวิชาหลักที่รับผิดชอบสอน

จิตวิทยาการเรียนการสอน

จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

ภาษาไทยสำหรับครู

พื้นฐานจิตวิทยาสำหรับครู

กิจกรรมโฮมรูม

มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู