ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
3278
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month67
LastMonth Last Month207
ThisYear This Year2,798
LastYear Last Year480

นายเจษฎา  บุญมาโฮม 

Mr.JESADA   BOONMAHOME

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)