ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
1827
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month117
LastMonth Last Month174
ThisYear This Year1,347
LastYear Last Year480

นายเจษฎา  บุญมาโฮม 

Mr.JESADA   BOONMAHOME

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)