ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
3955
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month220
LastMonth Last Month252
ThisYear This Year472
LastYear Last Year3,003

นายเจษฎา  บุญมาโฮม 

Mr.JESADA   BOONMAHOME

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)