ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
5427
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month89
LastMonth Last Month279
ThisYear This Year1,944
LastYear Last Year3,003

นายเจษฎา  บุญมาโฮม 

Mr.JESADA   BOONMAHOME

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)