ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกท่าน

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นี้เวลา 08.00 น. ให้ทุกคนมาประชุมพร้อมเพรียงกันที่หน้าตึก A 6  คณะวิทยาการจัดการ

 

ขอบคุณมากคะ