ชื่อ หฤทัย ดิ้นสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล harutai@nrpu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 034261065
เบอร์ภายใน 758

 

Statistics Statistics
2702
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month47
LastMonth Last Month83
ThisYear This Year899
LastYear Last Year739

 

 

 

 

           6562212 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล 1(0-3-0)
    Digital Circuit Design Laboratory  
       
    วิชาที่ต้องสอบผ่านศึกษาพร้อมกับ: 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัล  
 
       
  เอกสารประกอบการสอน สัปดาห์ที่1