ชื่อ หฤทัย ดิ้นสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล harutai@nrpu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 034261065
เบอร์ภายใน 758

 

Statistics Statistics
2701
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month83
ThisYear This Year898
LastYear Last Year739

 

 

 

 

           6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
    Digital Circuit Design  
       
    ระบบจํานวน เลขรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตของสวิตชิงฟังก์ชัน อุปกรณ์สวิตชิง การ ลดทอนสวิตชิงให้น้อยที่สุด การออกแบบตรรกะคอมบิเนชันนัล หลักการเบื้องต้นของวงจรซีเควนเชียลแบบ ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ฟลิบฟลอป วงจรแลตช์ วงจรฐานเวลา วงจรนับ วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็น แอนะล็อกและวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล วงจรหน่วยความจําแบบต่าง ๆ การประยุกต์วงจร ดิจิทัลในงานระบบต่าง ๆ และวิธีการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้    
       
  เอกสารประกอบการสอน สัปดาห์ที่1