นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
11890
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month87
LastMonth Last Month221
ThisYear This Year3,196
LastYear Last Year2,823

 

 

 

 อบรมสูติฯ ฉุกเฉิน พย 58 อบรมกับคุณหมอที่รพ.ศิริราช (สูติฯฉุกเฉิน 58) 

ฝึกคลอดท่า Breech 

ฝึก CPR  ตาม guide line 2015