นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
4517
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month139
LastMonth Last Month114
ThisYear This Year139
LastYear Last Year1,584

 

 

 

 อบรมสูติฯ ฉุกเฉิน พย 58 อบรมกับคุณหมอที่รพ.ศิริราช (สูติฯฉุกเฉิน 58) 

ฝึกคลอดท่า Breech 

ฝึก CPR  ตาม guide line 2015