นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
3378
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month32
LastMonth Last Month56
ThisYear This Year584
LastYear Last Year1,003

 

 

 

 อบรมสูติฯ ฉุกเฉิน พย 58 อบรมกับคุณหมอที่รพ.ศิริราช (สูติฯฉุกเฉิน 58) 

ฝึกคลอดท่า Breech 

ฝึก CPR  ตาม guide line 2015