นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
5423
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month76
LastMonth Last Month116
ThisYear This Year1,045
LastYear Last Year1,584

 

 

 

 อบรมสูติฯ ฉุกเฉิน พย 58 อบรมกับคุณหมอที่รพ.ศิริราช (สูติฯฉุกเฉิน 58) 

ฝึกคลอดท่า Breech 

ฝึก CPR  ตาม guide line 2015