นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
3376
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month30
LastMonth Last Month56
ThisYear This Year582
LastYear Last Year1,003

 

ชื่อ อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ

     Duangporn  Pasuwan

เบอร์โทร 081-8190594, 085-3256664

ที่ทำางาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่อยู่ 85 หมู่่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สำนักงาน 034-109300  ต่อ 

Fax  034-261087

e-mail  adress  duangprnaaw@hotmail.com

แผนที่

 

ที่อยู่ที่บ้าน  222/111 ม.5 ม.ร้อยพฤกษา ถ.นาสร้าง

                 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม  74000