นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
4307
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month43
LastMonth Last Month121
ThisYear This Year1,513
LastYear Last Year1,003

 

ชื่อ อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ

     Duangporn  Pasuwan

เบอร์โทร 081-8190594, 085-3256664

ที่ทำางาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่อยู่ 85 หมู่่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สำนักงาน 034-109300  ต่อ 

Fax  034-261087

e-mail  adress  duangprnaaw@hotmail.com

แผนที่

 

ที่อยู่ที่บ้าน  222/111 ม.5 ม.ร้อยพฤกษา ถ.นาสร้าง

                 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม  74000