นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
11888
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month85
LastMonth Last Month221
ThisYear This Year3,194
LastYear Last Year2,823

 

ชื่อ อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ

     Duangporn  Pasuwan

เบอร์โทร 081-8190594, 085-3256664

ที่ทำางาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่อยู่ 85 หมู่่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สำนักงาน 034-109300  ต่อ 3565

Fax  034-261087

e-mail  adress  duangprnaaw@hotmail.com

                         duangporn@webmail.npru.ac.th

 

Name     Duangporn  Pasuwan

Tel      081-8190594, 085-3256664

 Facalty of Nursing, Nakhon Pratom Rajabhat University

address  85 moo 3 Malaiman Rd.  Nakhon Prathom Sub District, Mueang  District, Nakhon Prathom Province 73000

Office :  034-109300  ext.  3565

Fax  034-261087

e-mail  adress  duangprnaaw@hotmail.com

                         duangporn@webmail.npru.ac.th

แผนที่

 

ที่อยู่ที่บ้าน  222/111 ม.5 ม.ร้อยพฤกษา ถ.นาสร้าง

                 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม  74000