นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
11884
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month81
LastMonth Last Month221
ThisYear This Year3,190
LastYear Last Year2,823

 

นางดวงพร  ผาสุวรรณ
ชื่อเล่น : แอ๊ว
เกิดวันจันทร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2511
มารดา : นางอนงค์ ไทยเจริญ (เสียชีวิตแล้ว)
บิดา (ไม่มี)
 
งานอดิเรก : ชอบ เลี้ยงสัตว์  ชอบปักครอชติชและ shopping 
อ่านหนังสือ 
 
แต่งงาน : กับนายชาคร  ผาสุวรรณ
บุตร : 1 คน ชื่อ  ด.ญ.ศุภากร  ผาสุวรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ
เกิดวันที่ 29  กรกฎาคม 2511

แต่งงานกับ นายชาคร  ผาสุวรรณ

มีบุตร 1 คน ด.ญ. ศุภากร  ผาสุวรรณ