อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์

Statistics Statistics
7626
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month178
LastMonth Last Month204
ThisYear This Year178
LastYear Last Year2,096

 

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

เริ่ม -  จบ

สถานศึกษา

Ph.D.(Education Administration)

2548-2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

M.Ed.(Education Measurement and Evaluation)

2541-2543

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

B.A.(Psychology)

2536-2538

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม