อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์

Statistics Statistics
9367
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month280
LastMonth Last Month201
ThisYear This Year1,919
LastYear Last Year2,096

 

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

เริ่ม -  จบ

สถานศึกษา

Ph.D.(Education Administration)

2548-2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

M.Ed.(Education Measurement and Evaluation)

2541-2543

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

B.A.(Psychology)

2536-2538

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม