อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
1387
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month108
LastMonth Last Month138
ThisYear This Year108
LastYear Last Year1,103

     นางสาวดรุณี      โกเมนเอก  

     Ms.Darunee Komen-ek   

     ตำแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์  ระดับ 7

     สังกัด  สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา