อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
846
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month54
ThisYear This Year670
LastYear Last Year176

     นางสาวดรุณี      โกเมนเอก  

     Ms.Darunee Komen-ek   

     ตำแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์  ระดับ 7

     สังกัด  สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา