อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
2273
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month41
LastMonth Last Month146
ThisYear This Year994
LastYear Last Year1,103

     นางสาวดรุณี      โกเมนเอก  

     Ms.Darunee Komen-ek   

     ตำแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์  ระดับ 7

     สังกัด  สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา