อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
8442
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month159
LastMonth Last Month101
ThisYear This Year654
LastYear Last Year1,763

     นางสาวดรุณี      โกเมนเอก  

     Ms.Darunee Komen-ek   

     ตำแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์  ระดับ 7

     สังกัด  สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา