อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
1188
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month47
LastMonth Last Month91
ThisYear This Year1,012
LastYear Last Year176

     นางสาวดรุณี      โกเมนเอก  

     Ms.Darunee Komen-ek   

     ตำแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์  ระดับ 7

     สังกัด  สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา