คำอธิบายรายวิชาว่ายน้ำ

          ประวัติ ความเป็นมา ประโยชน์ มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณ์ สถานที่   ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะเทคนิค   การลอยตัว การดำน้ำ ท่าทางการว่ายน้ำแบบต่างๆ กฎกติกาการแข่งขันการตัดสิน หลักวิธีการสอน เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนว่ายน้ำ