ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 • วิชาสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่เรียน 61/1
  -
 • วิชาการพัฒนาการคิดเพื่อการออกแบบ หมู่เรียน 61/1
  -
 • วิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก หมู่เรียน 60/1
  -
 • วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมู่เรียน 61/29
  -
 • วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมู่เรียน 61/30
  -

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561