ข้อมูลการติดต่อ สามารถติดต่อผมได้ในช่องทางต่างๆ ดังนี้ครับ

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

85 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3010 

 Email : anone_91@hotmail.com หรือ anone@webmail.npru.ac.th

Telephone : 09-0984-1082

Line ID : khlui

Facebook : https://www.facebook.com/arnon.isaramongkolrak

Website : https://sites.google.com/a/webmail.npru.ac.th/arnon-isaramongkolrak