ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต (ที่ผ่านมา)
   
  [03-12-2018]  จัดโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม (23 พ.ย. 61)
  [04-11-2018]  ร่วมทอดกฐินสามัคค์วัดใหม่ปิ่นเกลียว (4 พ.ย. 61)
  [11-10-2018]  ร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ (11-13 ต.ค. 61)
  [27-04-2018]  จัดโครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัย (7 เม.ย. 61)
  [24-12-2017]  จัดโครงการค่ายศิลปะพี่สอนน้อง ครั้งที่ 7 (16-17 ธ.ค. 60)
  [19-12-2017]  จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (9 ธ.ค. 60)
  [04-12-2017]  จัดโครงการสัมมนาวิชาการธุรกิจดิจิทัลอาร์ต (4 ธ.ค. 60)
  [04-09-2017]  จัดโครงการบริการวิชาการค่ายศิลปะพี่สอนน้อง (ตาบอด) (27 ส.ค. 60)
  [04-09-2017]  จัดโครงการสัมมนาสร้างฝันอาชีพนักออกแบบดิจิทัลอาร์ตและพบศิษย์เก่าต้นแบบ (25 ส.ค. 60)
  [22-08-2017]  จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมทวารวดีและวิถีชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (15 ส.ค. 60)
  [22-08-2017]  จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (11 ส.ค. 60)
  [02-06-2017]  จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบ The Captivity Art (ศิลปะที่ถูกกักขัง) (16 พ.ค. 60)
  [26-12-2016]  จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 (7 ธ.ค. 59)
  [10-10-2016]  จัดโครงการนิทรรศการดิจิทัลอาร์ต ครั้งที่ 3 (27 ก.ย. 59)
  [20-04-2016]  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลอาร์ต ระยะ 2 (9-10 เม.ย. 59)
  [05-04-2016]  จัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันการออกแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบดิจิทัลอาร์ต (30 มี.ค. 59)
  [05-04-2016]  ร่วมจัดโครงการหนังสั้นการกุศล (29 มี.ค. 59)
  [05-04-2016]  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลอาร์ต (27 มี.ค. 59)
  [25-12-2015]  จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมฯ (13-14 ธ.ค. 58)
  [25-12-2015]  จัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชา และพิธีไหว้สาบูชาครู (17 ธ.ค. 58)
  [09-10-2015]  ร่วมกิจกรรม Work Shop เทคนิคการถ่ายภาพ พิชิตรางวัล ณ สวนหลวงแสควร์ (3 ต.ค. 58)
  [22-09-2015]  จัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบดิจิทัลอาร์ต ครั้งที่ 2 (18 ก.ย. 58)
  [10-09-2015]  จัดโครงการอบรมออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณา (29-30 ส.ค. 58)
  [31-08-2015]  จัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันการออกแบบและแหล่งเรียนรู้ทางด้านดิจิทัลอาร์ต (23 ส.ค. 58)
  [29-06-2015]  จัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ดิจิทัลอาร์ต ครั้งที่ 1 (23 มิ.ย. 58)
  [15-06-2015]  จัดโครงการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ (24-25 พ.ค. 58)
  [07-04-2015]  จัดทำบุญสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต (1 เม.ย. 58)
  [20-10-2014]  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว อ.เมือง จ.นครปฐม (19 ต.ค. 57)