อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
819
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month39
LastMonth Last Month75
ThisYear This Year654
LastYear Last Year165

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี)

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2550

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)

                วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2553