อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
8063
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month41
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year1,644
LastYear Last Year2,002

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี)

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2550

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)

                วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2553