อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
1341
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month157
LastMonth Last Month133
ThisYear This Year157
LastYear Last Year1,019

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี)

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2550

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)

                วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2553