อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
1073
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month22
LastMonth Last Month88
ThisYear This Year908
LastYear Last Year165

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี)

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2550

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)

                วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2553