อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
2452
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month116
LastMonth Last Month80
ThisYear This Year1,268
LastYear Last Year1,019

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี)

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2550

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)

                วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2553