นายอกนิษฐ์  ศรีภูธร  ห้อง SC 111
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
โทร: (66) 34-109300
(NPRU-VoIP)
 ต่อ 3117
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: akanid@webmail.npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000


 

Statistics Statistics
8174
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month161
LastMonth Last Month166
ThisYear This Year161
LastYear Last Year2,572


ถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนลดโรค ลดเสี่ยงและนวัตกรรมโรคเบาหวาน  (งบประมาณภายนอก) ปีงบประมาณ 2554


การศึกษาสถานการณ์โรคเบาหวาน : ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดนครปฐม 2555